13 marca 2019
Ogłoszenie o naborze wniosków w nowym Programie NAWA – KATAMARAN Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

NAWA otworzyła nabór wniosków do kolejnego programu skierowanego do instytucji - KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.  

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

 Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz spełniają kryteria w ramach jednej z dwóch ścieżek: 

  • ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia
  • ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia

Projekt musi być realizowany w partnerstwie z jedną uczelnią zagraniczną, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej muszą uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni. Dobór Partnera do projektu musi być związany z uzupełnieniem potencjału Wnioskodawcy (dydaktycznego, organizacyjnego, technicznego i kadrowego).

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednej ścieżki (tzn. nie można łączyć obu ścieżek w jednym wniosku).

 Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 6 marca 2019 do 30 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 16 września 2019 roku.

 Regulamin, dokumenty oraz szczegółowe informacje

Wiadomość utworzona: 13 marca 2019 13:45, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami