8 maja 2018
Konkursy CuBR oraz TECHMATSTRATEG - Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej

Konkursy  CuBR oraz TECHMATSTRATEG

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej

 

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników na szkolenie dotyczące zasad wnioskowania w otwartych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR.

 

Szkolenie odbędzie się dnia 24 maja 2018 w Auli Centrum Innowacji i Transferu Technologii w godz. 11:00  – 14:00.

 

Wspólne Przedsięwzięcie CuBR IV realizowane przez NCBR oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych, jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej.

 

Zagadnienia dotyczą innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. W celu ich realizacji niezbędne jest przeprowadzenie badań na styku różnych dziedzin w multidyscyplinarnych zespołach. Takie działania pozwolą na uzyskanie i przemysłową komercjalizację kompleksowych rozwiązań, stymulujących wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Nabór wniosków:

29 maja 2018 - 27 czerwca 2018 (do godziny 16:00).

 

Zakres tematyczny: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/aktualnosci-iv-konkurs/art,6092,iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-pn-cubr-realizowanego-przez-ncbr-oraz-kghm-polska-miedz-s-a-.html

 

Program strategiczny TECHMATSTRATEG II

 

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/

 

Nabór wniosków:

09 kwietnia 2018 - 08 czerwca 2018 (do godziny 15:00)

 

W ramach szkolenia pracownicy Biura Obsługi Projektów Krajowych przedstawią:

- warunki uczestnictwa w konkursie

- zasady wnioskowania zgodnie z regulaminami konkursów

- katalog kosztów kwalifikowanych

- procedury obowiązujące w Uczelni dotyczące składania wniosków

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc chętne osoby prosimy o przesłanie zgłoszenie na adres czp1@polsl.pl do dnia 22 maja 2018.

 

Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 8 maja 2018 11:59, autor: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami