30 marca 2018
Informacja o zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”

W dniu 30.03.2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację  o zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi  z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi
z najlepszych! 3.0.”
wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.

 

Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 355 230,00 zł.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

1.    80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

2.    320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów. 

 

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., w formie dokumentu elektronicznego
.

 

Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl

Pełna treść informacji wraz załącznikami

Wiadomość utworzona: 30 marca 2018 11:49, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami