20 marca 2018
Uwaga! Zmiana w zasadach "Granty na Granty"!

MNiSW dokonało interpretacji pojęcia zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy, wskazując również podstawę wypłacenia premii uznaniowej (w tym, w odniesieniu do nauczycieli akademickich).

 

Zasady programu „Granty na granty – promocja jakości II” uprawniają Wnioskodawcę do wystąpienia o premię uznaniową dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, którzy byli zaangażowani w pracę nad wnioskiem projektowym, który uzyskał określony poziom oceny. Pod pojęciem zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy należy rozumieć wszelkie rodzaje stosunków pracy wynikające z przepisów prawa pracy (w tym stosunek pracy nawiązany z nauczycielem akademickim).

Podstawą wypłacenia premii uznaniowej w ramach programu jest decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawarta w jej następstwie umowa. Dokumenty te mogą stanowić samoistną podstawę do wypłaty tej należności. Ewentualnie w tym zakresie mogą mieć również zastosowanie regulaminy wynagradzania, a w przypadku uczelni także art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Więcej: https://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html

Wiadomość utworzona: 19 marca 2018 11:28, autor: Magdalena Gramatyka
Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2018 12:40, wykonana przez: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami