15 marca 2018
Politechnika Śląska z wysokim dofinansowaniem w ramach I Ścieżki PO WER 3.5 Zintegrowane Programy Uczelni

W dniu 14.03.2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poinformowała, że zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Na liście rankingowej, wśród projektów ocenionych pozytywnie znalazł się projekt Politechniki Śląskiej pt. Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.

Przyznane dofinansowanie dla tego projektu wynosi 28 869 879,42 zł, a całkowite koszty projektu wynoszą 29 762 790,88 zł.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wiadomość utworzona: 15 marca 2018 10:26, autor: Anna Rużeńska
Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2018 10:29, wykonana przez: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami