13 listopada 2017
Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki,28-29.11.2017, Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, zapraszają do udziału w krajowej konferencji:

Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28- 29 listopada 2017 roku.

Konferencja wpisuje się w aktualny dyskurs na temat społecznej odpowiedzialności uczelni i roli uniwersytetów w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem. Konferencja zgromadzi liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów, którzy zaprezentują najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia wzmacniających współpracę uczelni z partnerami społeczno-gospodarczymi.

W ramach wykładów plenarnych, sesji równoległych połączonych z otwartą debatą i warsztatów będziemy wspólnie definiować wyzwania, z jakim powinno się mierzyć polskie środowisko naukowe, tak aby znaleźć równowagę pomiędzy dynamicznym rozwojem naukowym, a  oczekiwanym społecznie zaangażowaniem w sprawy lokalne. Istotnym elementem konferencji będzie wypracowanie wniosków dotyczących usprawnienia dialogu w zakresie rozwoju badań i innowacji w służbie społeczeństwu.

Program konferencji znajduje się w załączeniu oraz na stronie konferencji dialog.amu.edu.pl

Ewentualne pytania związane z udziałem w wydarzeniu prosimy kierować na adres dialog@amu.edu.pl

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie konferencji – udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Komunikat zawiera załącznikiProgram_Konferencja 29.11_Poznań.pdf

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2017 09:07, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami