31 października 2017
Konkursy Horyzont 2018-2020 ogłoszone!

Opublikowane zostały nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020.

LINK

Priorytety na lata 2018-2020 to:

-wspieranie przełomowych innowacji tworzących rynek (zadanie Europejskiej Rady ds. Innowacji),

-wprowadzenie ograniczonej liczby priorytetów tematycznych (Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług, Unia bezpieczeństwa, Migracja

-kontynuacja wpierania badań podstawowych poprzez akcje Marie Skłodowskiej-Curie oraz ERC,

-pogłębianie współpracy międzynarodowej poprzez projekty przewodnie.

-upowszechnianie doskonałości,

-dalsze uproszczenie zasad (pilotażowe wprowadzenie ryczałtowego finansowania projektów),

-otwarta nauka (europejska chmura dla otwartej nauki).

Równocześnie z programem prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020 przyjęto program prac Euratomu na 2018 r.


Źródło: Komisja Europejska

Wiadomość utworzona: 31 października 2017 13:45, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami