20 lipca 2017
II konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych. Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Z Programu wyłączone są aspekty prawne i regulacyjne cyberbezpieczeństwa lub cyfrowej tożsamości oraz inne pośrednie działania wpływające na bezpieczeństwo, zwłaszcza w postaci podnoszenia świadomości oraz edukacji. Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023. Cele szczegółowe programu to: Wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości Wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 31 730 000 PLN. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 3 000 000 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu nie może być wyższa od 20 000 000 PLN. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl). Nabór wniosków będzie trwał od 1 sierpnia do 15 września 2017 roku (do godziny 16:00). Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem.

Wiadomość utworzona: 20 lipca 2017 08:40, autor: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami