23 marca 2017
Informacja o zaproszeniu do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

W dniu 23.03.2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację
o zaproszeniu
do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi
z najlepszych! 2.0.”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi
z najlepszych! 2.0.” jest
wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów i/lub konferencji międzynarodowych. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów
w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach.

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 kwietnia 2017 r., w formie dokumentu elektronicznego.

Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl

Pełna treść informacji wraz załącznikami

Wiadomość utworzona: 23 marca 2017 13:39, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami