3 marca 2017
Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

W dniu 01.03.2017 r. NCBR zamieścił informację o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Politechnika Śląska złożyła na przedmiotowy konkurs 2 wnioski - wszystkie zostały ocenione pozytywnie i wskazano je do dofinansowania.

Tabela 1. Projekty przyjęte do dofinansowania.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Jednostka

Całkowite koszty projektu (PLN)

Dofinansowanie projektu dla Politechniki (PLN)

Innowacyjna dydaktyka nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej

dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl.

RK

283 713,60 zł

275 202,19 zł

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych metod nauczania

dr inż. Artur Nowoświat

RB3

96 187,50 zł

93 301,87 zł

 

Wiadomość utworzona: 3 marca 2017 10:42, autor: Aleksandra Szcześniak
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2017 10:43, wykonana przez: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami