1 lutego 2017
Informacja o ogłoszeniu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na realizację wysokiej jakości programy stażowe

W dniu 31.01.2017 r Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

 

Przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

 

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: staze2017@ncbr.gov.pl

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami

 

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2017 11:01, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami