24 stycznia 2017
Termomodernizacja 6 budynków Politechniki Śląskiej dofinansowana przez NFOŚiG

20.01.2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  została podpisana umowa na „Termomodernizację sześciu budynków dydaktycznych Politechniki Śląskiej” w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termomodernizacja dotyczyć będzie sześciu budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni 19 149,3 m2. Dzięki temu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 1055,7 tony równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) określono na poziomie 3 090 100 kWh/rok. Inwestycja będzie kosztowała 8 768 435,64 zł, z czego unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 5 052 842,43 zł.

Na podpisaniu umowy byli obecni:

Pan Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu i Pani Urszula Zając, Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji – jako przedstawiciele Narodowego Funduszu.

oraz

Pan Janusz Szafert, Kierownik Biura Obsługi Projektów Infrastrukturalnych oraz Pan Henryk Rak, Zastępca Kwestora – reprezentujący Politechnikę Śląską.

 

1

 

2

 

3

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2017 12:57, autor: Agnieszka Wyżgolik
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2017 13:06, wykonana przez: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami