21 grudnia 2016
Informacja o opublikowaniu przez Instytucję Zarządzającą PO WER harmonogramu naboru wniosków na 2017 r.

30 listopada 2016 r. Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała harmonogram naboru wniosków na 2017 r. – dokument .
 

W ramach PO WER zaplanowano 68 konkursów.

Dla III osi priorytetowej zaplanowane są następujące konkursy:

 

n  Działanie 3.1 „STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!” - Nabór: luty 2017 r.

n  Działanie 3.1 Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy - Nabór: kwiecień 2017 r.

n  Działanie 3.1 Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu - Nabór: kwiecień 2017 r.

n  Działanie 3.1 „KURS NA MOOC” - Nabór: październik 2017 r.

n  Działanie 3.1 „PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI”- Nabór: grudzień 2017 r.

n  Działanie 3.2 Studia doktoranckie - Nabór: wrzesień 2017 r.

n  Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego  - projekt pozakonkursowy MNiSW – Najlepsi z najlepszych! 2.0

n  Działanie 3.4 Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. – Nabór: lipiec 2017 r.

 

Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dniu 22.11.2016 r. zatwierdził zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla III Osi Priorytetowej PO WER.

Uchwała w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla III Osi Priorytetowej PO WER, opracowanym przez NCBiR wraz z wykazem zmian – dokument

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2016 08:32, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami