20 grudnia 2016
EIT Raw Materials - Nowy nabór wniosków projektowych

Niedawno został ogłoszony nowy konkurs na projekty związane z szeroko pojętą tematyką surowcową i termin złożenia wniosków upływa z końcem marca 2017. Wszelkie informacje szczegółowe (w języku angielskim) znajdują się na naszej stronie internetowej – link:  http://eitrawmaterials.eu/partner-area  na którą można się zalogować za pomocą hasła: EITRawMaterials2016
W ramach przygotowań do tegoż kolejnego konkursu EIT KIC RAW MATERIALS, w Berlinie przedstawiono niedawno kilkadziesiąt propozycji projektów. Ich pomysłodawcy rozpoczęli budowę konsorcjów, do których zapraszają potencjalnie zainteresowanych. Teraz są dwie możliwości:
1.       Zwrócić się bezpośrednio do osoby wyszczególnionej w na liście dostępnej na żądanie w biurze CZP3 (czp3@polsl.pl) z ewentualną propozycją współpracy w określonym zakresie.
2.       Zgłosić swój temat, zaprosić innych partnerów KIC-u, zbudować konsorcjum i wystąpić o projekt.
 Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017r. Zwykle w trakcie przygotowań odbywają się różne spotkania robocze.
 Jest siedem grup zagadnień:
·        Exploration
·        Mining
·        Processing
·        Recycling
·        Substitution
·        Circular Economy
·        Regional Innovation Scheme (RIS)
 
W każdej z tych grup (oprócz RIS) są DWA TYPY projektów: badawcze i edukacyjne.
WAŻNE: EIT finansuje projekty badawcze typu UPSCALING, co oznacza, że wnioskodawca zamierza przede wszystkim rozwinąć posiadane już rozwiązanie w celu osiągnięcia wyższego stopnia zaawansowania technologii, którą zainteresowany jest wskazany odbiorca końcowy.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam Państwa do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem EIT RawMaterials :
Dr. Michał Młynarczyk, P.Geo., EurGeol.
Education Manager
EIT RawMaterials Eastern Co-Location Centre
 
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
Poland     M: +48 882 512 320
E:   michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu
W:  www.eitrawmaterials.eu
 

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 10:13, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami