7 lipca 2017
Wyniki naboru ofert w ramach projektu „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0”

W dniu 30.06.2017 r. MNiSW ogłosiło wyniki  projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika  Śląska złożyła 10 wniosków, z czego do finansowania zostało przyjętych 6:
 

Tytuł projektu

Osoba składająca

Jednostka

Dofinansowanie projektu dla Politechniki (PLN)

Rozsądny sposób recyklingu poli(metakrylanu metylu) – „zielone” rozwiązanie w oczyszczaniu ścieków

Mgr inż. Andrzej Milewski

RCh1

46 200,00

System autonomicznych platform latających dedykowanych do zadań szybkiego reagowania.

Dr inż. Roman Czyba

RAu1

250 000,00

Elektryczny bolid Silesian Greenpower - międzywydziałowy projekt studentów Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. nzw w Pol. Śl.

RMT2

225 000,00

Optymalizacja elektrycznego układu mobilnego HyBat RCC o zasilaniu hybrydowym

Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw w Pol. Śl.

RMT6

225 000,00

Wysokowydajny układ napędowy elektrycznego pojazdu nowej generacji HydroGENIUS zasilanego ogniwem paliwowym Akronim: HydroGENIUS

Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw w Pol. Śl.

RMT6

200 000,00

Wsparcie grupy „Spectre” w rywalizacji w konkursie Microsoft Imagine Cup – wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przetwarzania danych biologii molekularnej

Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

RAu1

150 000,00

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2017 13:01, autor: Anna Rużeńska
Ostatnia modyfikacja: 7 lipca 2017 13:14, wykonana przez: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami