29 września 2016
Konkurs w ramach Działania 1.1 RPO WSL Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.
 
Przedmiotem konkursu jest kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Typy projektów:

  1. Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych
    z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Jednostki naukowe
  2. Konsorcja naukowe
  3. Konsorcja naukowo - przemysłowe
  4. Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:

- Uczelnie;
- Jednostki naukowe;
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
- Fundacje

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29.08.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014).

Dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje odnośnie konkursu dostępne są na stronie RPO.

Wiadomość utworzona: 29 września 2016 13:15, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami