29 września 2016
Konkurs w ramach Działania 4.3 PO IR „Międzynarodowe Agendy Naukowo – Badawcze”.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej kontynuuje nabór pierwszych części wniosków w ramach Działania 4.3 PO IR „Międzynarodowe Agendy Naukowo – Badawcze”.

Celem konkursu jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych, wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek badawczych stosujących najlepsze światowe praktyki, kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub dwóch wnioskodawców – wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy.

 

I część wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie do 30 października 2016 r.

 

Szczegółowe informacje, ogłoszenie o konkursie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej FNP.

Wiadomość utworzona: 29 września 2016 11:59, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami