8 maja 2017
Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

W dniu 08.05.2017 r.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o ogłoszeniu konkursu  w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

 

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe są przeznaczone na:

1.       dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;

2.       finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

1.       posiadanie kategorii naukowej A+ lub A;

2.      prowadzenie studiów doktoranckich albo posiadanie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie;

3.       prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

 

Wnioski składa się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci papierowej w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia konkursu (szczegółowy zakres wniosku znajduje się w załączniku do ogłoszenia).

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: telefon (22) 621 78 83, e-mail Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl.

Pełna treść ogłoszenia

RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873)

Wiadomość utworzona: 8 maja 2017 12:54, autor: Anna Rużeńska
Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2017 14:25, wykonana przez: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami