20 października 2014
Dzień Informacyjny Horyzont 2020 - Zdrowie, 18 listopada 2014, Warszawa

18 listopada 2014  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny  dotyczący pierwszego Wyzwania Społecznego SC1:
"Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan".
W pierwszej połowie 2015 r. można jeszcze aplikować do dwóch konkursów w obszarze Zdrowie. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel ponad 190 mln €, z czego ponad 100 mln € przypada na tematykę związaną z eHealth – zastosowanie technik informacyjno- komunikacyjnych w obszarze medycznym.
Urzędnik Komisje Europejskiej, Arnaud SENN (DG Connect  - Communications Networks Content & Technology) omówi tematykę eHealth w Horyzoncie 2020.
Prof. Leszek Kaczmarek (Instytutu Biologii Doświadczalnej  im. Nenckiego), członek Grupy Doradczej Zdrowie H2020 omówi przygotowany przez tą grupę raport zawierający potencjalne obszary strategiczne dla konkursów w latach 2016-2017.
Wojciech Piotrowicz (NCBiR) przedstawi Inicjatywę AAL2  (Active Assisted Living Joint Programming: ICT for  ageing well).
Szczegółowy program spotkania będzie dostępny wkrótce.
Spotkanie zaplanowane jest w godzinach od 10:00 – do 14:30
Natomiast już teraz zapraszamy do rejestracji na to spotkanie!

Wiadomość utworzona: 20 października 2014 13:12, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami