10 lutego 2014
I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM Polska Miedź S.A o nazwie CuBR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR.
 
Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na poprawę efektywności procesu produkcyjnego, rozwój nowych technologii górniczych, nowe rozwiązania w zakresie systemów eksploatacji, skuteczne zarządzanie ryzykiem przemysłowym, a także rozwój bazy zasobowej, poprzez wydobycie zasobów głęboko zalegających.
 
Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.
 
Założenia Przedsięwzięcia, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/cubr/i-konkurs/dokumenty/
 
Nabór wniosków w systemie GW (Generator Wniosku) rozpocznie się od dnia 27 stycznia 2014 r., a kończy z dniem 27marca 2014 r. o godzinie 16:00
GW jest dostępny pod adresem: https://cubr.ncbr.gov.pl/cubr/
 
Ogłoszone w ramach I Konkursu tematy zawierają się w trzech obszarach tematycznych wskazanych w Założeniach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR.
 
    Obszar I Górnictwo i geologia
Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej technologii udostępniania złoża głębokiego
 
    Obszar II Przeróbka (Mineral Processing)
Temat zagadnienia: Innowacyjna technologia efektywnego rozdrabniania na potrzeby przygotowania rud metali nieżelaznych do wzbogacenia
 
    Obszar III Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały
Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej hydrometalurgicznej technologii produkcji metali nieżelaznych z koncentratów KGHM
Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi

Wiadomość utworzona: 10 lutego 2014 09:32, autor: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami