8 kwietnia 2011
Zmiany w umowach na realizację projektów rozwojowych z X konkursu – informacja

Mając na uwadze liczne zapytania dotyczące zapisów ww. umów w zakresie prawa własności przemysłowej, kosztów kwalifikowanych oraz odsetek,  w odpowiedzi na oczekiwania Wykonawców, NCBiR informuje, iż możliwa jest zmiana zapisów Umowy w powyższym zakresie na drodze aneksu.

Wykonawców zainteresowanych przedmiotowymi zmianami, prosimy o zapoznanie się z propozycją aneksu (do pobrania w załączonym poniżej pliku) i w przypadku woli wprowadzenia proponowanych zmian, przesłanie dwóch podpisanych egzemplarzy na adres Centrum.
 
Ponadto NCBiR udostępnieniło wersję aneksu do umów podpisanych w 2011 roku (dostępna poniżej).
 
 

Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2011 09:38, autor: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami