10 września 2013
Konkurs w ramach programu Polsko-Norwesk Współpraca Badawcza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
ogłosiło konkurs na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS)

Projekty powinny koncentrować się na następujących obszarach w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS):

- Instalacje pilotażowe
- Nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2
- Nowa wiedza usprawniająca składowanie CO2  na szeroką skalę
- Wpływ na środowisko
- Wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.

Szczegółowy opis obszaru tematycznego jest przedstawiony w dokumencie ‘Polish-Norwegian Research Programme – CCS 2013 Call description of the call area’.

Treść ogłoszonego konkursu dostępna jet na stronie NCBiR.

Wiadomość utworzona: 10 września 2013 08:12, autor: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami