19 czerwca 2013
III konkurs Programu INNOTECH

Zespół CZP1 pragnie poinformować o ogłoszeniu przez Dyrektora NCBiR III konkursu w ramach Programu INNOTECH. 
 
Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.
 
Celem Programu INNOTECH jest:
  • Zwiększenie liczby innowacji technologicznych,
  • Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe,
  • Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi sektora publicznego.
 
Składanie wniosków, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, możliwe będzie w dniach od 01 lipca 2013 do 30 lipca 2013 roku, pod adresem https://osf.opi.org.pl. Dla skuteczności złożenia wniosku konieczne jest przesłanie na adres innotech@ncbr.gov.plwygenerowanego z systemu OSF „oświadczenia woli” w formie skanu dokumentu, w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2013 r.
 

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2013 10:34, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca 2013 10:41, wykonana przez: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami