25 czerwca 2013
Projekt SIMS - Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 PO IG

SIMS (Science Infrastructure Management Support) to projekt systemowy NCBR finansowany w ramach PO KL pt. "Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG".  Głównym celem projektu jest przygotowanie profesjonalnych kadr dla zarządzania infrastrukturą badawczą stworzoną w ramach PO IG w latach 2007-2013.

Politechnika Śląska, jako jedna z dwudziestu najbardziej innowacyjnych polskich uczelni prowadzących badania naukowe znalazła się na liście beneficjentów projektu. W ramach projektu naukowcy, kierownicy laboratoriów oraz osoby odpowiedzialne za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich organizacjach będą mogły wyjechać na około miesięczny staż zagraniczny. Aplikowanie na staż obejmuje dwa etapy.

ETAP I:

- Nabór zgłoszeń: 24.06.2013 do 07.07.2013,
- Weryfikacja formalna zgłoszeń: 08-19.07.2013.

ETAP II:

- Rozmowy kwalifikacyjne: 22-26.07.2013 i 26-30.08.2013.

NCBR informuje, rozpoczął się proces rekrutacji stażystów, którzy wyjadą na 4-tygodniowe szkolenia z elementami warsztatów i shadowingu prowadzone przez starannie wyselekcjonowane instytucje goszczące.

Pracownicy i współpracownicy Politechniki Śląskiej będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia prestiżowych międzynarodowych instytutów badawczych, wyższych uczelni oraz firm hi-tech, które zostały partnerami projektu SIMS ze względu na wzorcowe zarządzanie infrastrukturą badawczą. Staże organizowane w placówkach zarówno prywatnych jak i publicznych mają przybliżyć uczestnikom proces zarządzania infrastrukturą badawczą tak od strony nauki jak i biznesu.

Na staż NCBR zaprasza:

·  kierowników projektów badawczych i infrastrukturalnych,

·  naukowców, którzy użytkują infrastrukturę badawczą,

·  kierowników laboratoriów,

·  osoby odpowiedzialne za budowanie strategii rozwoju naukowego w organizacji.

 

Aplikować na staż można do 7 lipca 2013 za pośrednictwem strony internetowej projektu SIMS.

Ponadto, stażyści oraz 60 osób dodatkowo wspierających projekty badawcze w zakresie finansów, prawa i zarządzania, będą mogły wziąć udział w szkoleniach organizowanych w kraju i dostosowanych do szczegółowych potrzeb polskich uczelni i instytutów.

Jednocześnie możliwe jest zgłaszanie przez Beneficjentów własnych zapotrzebowań na usługi doradcze dotyczące specyficznych kwestii związanych z zarządzaniem infrastrukturą badawczą, a właściwych dla konkretnych instytucji.

Więcej informacji na stronie projektu SIMS.

Wiadomość utworzona: 24 czerwca 2013 14:22, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2013 07:34, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami