PROJEKTY STRUKTURALNE:

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Kierownik Projektu

Osoba do kontaktu w CZP6

Osoba do kontaktu w KU

FSD-29/RD1/2008 POKL Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż mgr Grażyna Maszniew Marta Poletyło Renata Pluszczok
FSB-31/RE5/2009 POIG Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych prof. Krzysztof Krykowski Marta Poletyło Aleksandra Dworakowska
FSB-32/RMT1/2009 POIG Foresight wiodących technologii kształtowania własności materiałów inżynierskich i biomedycznych prof. Leszek Dobrzański Marta Poletyło Aleksandra Dworakowska
FSB-33/RE4/2009 POIG In Tech Fun - Innowacyjne Technologie Wielofunkcyjnych materiałów (…) prof. Tadeusz Pustelny Małgorzata Olbryś Jerzy Górecki
FSB-34/RM2/2009 POIG Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym prof. Eugeniusz Hadasik Anna Jarasz Renata Pluszczok
FSB-35/RG5/2009 POIG Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński Małgorzata Jarząbek Aleksandra Dworakowska
FSB-36/ROZ8/2009 POIG System Zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych dr inż. Adam Ryszko Katarzyna Schneider Jerzy Górecki
FSD-37/RAU1/2009 POKL Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku automatyka i robotyka na wydziale AEiI prof. Marek Pawełczyk Anna Jarasz Aleksandra Dworakowska
FSB-38/ROZ4/2009 POIG Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Gónym Śląsku poddz. 1.1.1 prof. Karbownik Anna Kaźmierczak Aleksandra Dworakowska
FSD-39/R/2009 POKL Start. Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim prof. Kazimierczak Marta Poletyło Renata Pluszczok
FSB-40/RIE6/2009 POIG Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania dr Krystyna Kubica Marta Poletyło Wioleta Kasperska
FSP-41/CZP4/2009 POIG Śląska BIO-FARMA Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki mgr inż. Janusz Szafert Katarzyna Schneider Jerzy Górecki
FSD-45/RJO5/2009 POKL Aktywizacja społeczności akademickiej jako element realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjnej dr Monika Odlanicka-Poczobutt Anna Kaźmierczak Jerzy Górecki
FSP-46/AZP/2009 POIiŚ Centrum Nowych Technologii mgr Ewa Mianowska Katarzyna Schneider Agnieszka Guca
FSP-48/RJP2/2009 PLATON mgr inż. Piotr Sąsiedzki Marta Poletyło W jednostce RJP2
FSD-49/RMT1/2009 POKL Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański Katarzyna Schneider Aleksandra Dworakowska
FSD-50/RCH2/2009 POKL Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia na wydziale Chemicznym prof. Wiesław Szeja Joanna Schwarz Jerzy Górecki
FSD-53/RAU2/2009 POKL Utworzenie nowej specjalności Studiów doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka na Wydziale AEiI Poltechniki Śląskiej: Eksploracja danych (Data Mining) prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski Joanna Schwarz Jerzy Górecki
FSP-54/RMT1/2009 RPO WSL Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania o kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański Joanna Schwarz Agnieszka Guca
FSP-55/RMF2/2009 RPO WSL Modernizacja i utworzenie multimedialnych laboratoriów interaktywnego i zdalnego wspomagania nauczania przedmiotów ścisłych na Wydziale Mat.-Fiz. oraz AEiI Pol. Śl. w Gliwicach dr Beata Sikora Marta Poletyło Agnieszka Guca
FSP-56/RAU0/2009 RPO WSL Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Pol. Śl. w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania dr hab. inż. Zdzisław Duda prof. nzw w Pol. Śl. Katarzyna Schneider Agnieszka Guca
FSD-57/RM4/2009 POKL Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów prof. Wieczorek Anna Kaźmierczak Wioleta Kasperska
FSP-58/RIE0/2010 RPO WSL Modernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Inżynierii środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej prof. Kotowicz Marta Poletyło Agnieszka Guca
FSB-59/RG4/2010 POIG Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. nzw. w Pol. Śl. Katarzyna Schneider Renata Pluszczok
FSB-60/RAU2/2010 POIG Inżynieria Internetu przyszłości prof. Andrzej Chydziński Anna Jarasz Aleksandra Dworakowska
FSB-61/RCH2/2010 POIG Cukry jako surowce odnawialne prof. Szeja Joanna Schwarz Jerzy Górecki
FSB-62/RAR1.2010 POIG Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050 dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński prof. Pol. Śl Katarzyna Schneider Aleksandra Dworakowska
FSB-67/RCH6/2010 POIG Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym prof. Jarzębski Małgorzata Jarząbek Joanna Gmitrzak
FSB-68/RB6/2010 POIG Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałośi obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju prof. Ajdukiewicz Małgorzata Jarząbek Magdalena Posmyk
FSP-69/RMT1/2010 POIiŚ Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego, Nanotechnologii i Technologii Materiałowej w Gliwicach m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański Małgorzata Olbryś Agnieszka Guca
FSB-70/RMT1/2010 POIG Program POMOST - wsparcie dla kobiet w ciąży mgr inż. Anna Tomiczek Małgorzata Jarząbek Wioleta Kasperska
FSB-71/RM3/2010 POIG Zaawansowane materiały dr M. Jabłońska Marta Poletyło Jerzy Górecki
FSD-72/RMT2/2010 POKL Interaktywne kształcenie inżyniera prof. Bożena Skołud Anna Kaźmierczak Renata Pluszczok
FSD-73/TMT8/2010 POKL Interaktywna platforma internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar Małgorzata Jarząbek Marcelina Małecka
FSD-74/RAU1/2010 POKL Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydzile Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk Małgorzata Olbryś Marcelina Małecka
FSD-75/RE3/2010 POKL Inżynier - informatyk zawód z przyszłością prof. dr hab. inż. Bernard Baron Katarzyna Schneider Marcelina Małecka
FSD-76/RMT0/2010 POKL Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej dr inż. Anna Timofiejczuk Małgorzata Olbryś Agnieszka Guca
FSD-77/RMT0/2010 POKL Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej dr inż. Anna Timofiejczuk Joanna Schwarz Agnieszka Guca
FSD-78/RMT0/2010 POKL Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Automatyka i Rbotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej dr inż. Anna Timofiejczuk Joanna Schwarz Agnieszka Guca
FSD-79/RIE4/2010 POKL Ekofachowcy ze Śląska dr inż. Krzysztof Loska Małgorzata Jarząbek Agnieszka Guca
FSD 80/RJO1/2010 POIG Rozwój sprzętowo – programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej (…) dr inż. Krzysztof Zioło Anna Kaźmierczak Agnieszka Guca
FSD-81/ROZ/2010 POKL Diagnoza potencjału gospodarki prof. Jacek Rąb Marta Poletyło Magdalena Posmyk
FSD-82/ROZ2/2011 POKL Stawiamy na rozwój - studia podyplomowe dla nauczycieli prof. Waldemar Czajkowski Anna Jarasz Magdalena Posmyk
FSD-84/ROZ2/2011 POKL Edukacja dla zrównoważonego rozwoju dr Aleksandra Kuzior Anna Kaźmierczak Magdalena Posmyk
FSD-85/ROZ/2011 POKL Kompetentni urzędnicy prof. Marek Krannich Małgorzata Olbryś Andrzej Piekarz
FSD-86/RJO5/2011 SWIFT - Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii dr inż. Arkadiusz Szmal Małgorzata Jarząbek Andrzej Piekarz
FSD-87/ROZ2/2011 Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości dr Piotr Weryński Marta Poletyło Andrzej Piekarz
FSD-88/RD3/2011 Akademia przedsiębiorczego naukowca mgr. Małgorzata Sołtyńska-Rąb Anna Jarasz W trakcie uzgodnień
FSD-89/RD3/2011 Przedsiębiorczość akademicka za START mgr. Małgorzata Sołtyńska-Rąb Anna Jarasz W trakcie uzgodnień
FSD-90/RMT1/2011 NANATRIM - Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański Małgorzata Jarząbek Agnieszka Guca
FSD-91/RMT1/2011 QUAPINFO - Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański Małgorzata Jarząbek Agnieszka Guca
FSD-92/RAU1/2011 Program Mentorski receptą na efektywne kształcenie na makrokierunku Automatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka na Politechnice Śląskiej dr hab. inż. Marek Pawełczyk prof. Pol. Śl. Małgorzata Olbryś Ewa Dominiak
FSD-93/RAU1/2011 Małgorzata Jarząbek
FSD-94/RJP10/2011 Klimat Północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL) dr inż. Natalia Piotrowska Anna Jarasz Andrzej Piekarz
FSD-95/RAR0/2011 Design Silesia II dr inż. Magdalena Żmudzińska - Nowak Anna Jarasz Magdalena Posmyk
FSD-96/RCH4/2011 Polythiophene block copolymers tailored for energy-efficient membrane separations: design, preparation, characterization and evaluation of gas transport properties dr inż. Agnieszka Stolarczyk Małgorzata Olbryś Jerzy Górecki

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Projekty strukturalne