PROJEKTY EUROPEJSKIE Z 2010 ROKU

Nr Projektu

 Tytuł Projektu

Kierownik Projektu 

Osoba do kontaktu w CZP6

Osoba do kontaktu w KU

UE-2/RIE6/2010 RECENT – Research center for energy and new technologies Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki Małgorzata Jarząbek Marcelina Małecka
UE-4/RB6/2010 INSYSM – Intelligent Systems for Structures Strengthening and Monitoring dr inż. Marcin Górski Małgorzata Olbryś Marcelina Małecka
PMN-14/RM2/2010 Kompozyty o osnowie aluminiowej ze wzmocnieniem tekstylnym typu 3-D dla elementów podlegających złożonym obciążeniom w przemyśle samochodowym i w budownictwie maszyn prof. dr hab. inż. Józef Śledziona Elżbieta Rozumek w trakcie uzgodnień

 PROJEKTY EUROPEJSKIE Z 2011 ROKU

Nr Projektu

 Tytuł Projektu

Kierownik Projektu 

Osoba do kontaktu w CZP6

Osoba do kontaktu w KU

UE-5/RCH/2011 BIOMOLEC – Functionalized biopolymers for application in molecular electronics and in photonics prof. dr hab. Inż. Mieczysław Łapkowski Aleksandra Śnieżek Marcelina Małecka
UE-6/RE6/2011 FurnitReUse - Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material dr inż. Grzegorz Kłapyta Elżbieta Rozumek Marcelina Małecka
UE-7/RAR3/2011 Wczoraj, dzisiaj i jutro polskich i niemieckich wielkich osiedli mieszkaniowych. Studium porównawcze modeli rozwoju urbanistycznego i ich akceptacji na przykładzie Katowic i Lipska Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska Joanna Schwarz Marcelina Małecka
UE-8/RG6/2011 Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe – Environmental and Safety Aspects (HUGE2) prof. dr hab. inż. Jan Palarski Katarzyna Schneider Andrzej Piekarz
UE-9/Tempus PhD Education in Energy Efficient Electrotechnologies at Russian Universities dr hab. Inż. Jerzy Barglik Małgorzata Jarząbek Andrzej Piekarz
UE-10/RG5/2011 CO2  Sorption and Flow in Shale Reservoirs dr imż. Marcin Lutyński Aleksandra Śnieżek Marcelina Małecka
UE-12/RAU2/2011 Research on EGNOS/Galileo in Aviation and Terrestrial Multi-sensors Mobility Applications for Emergencies Prevention and Handling dr inż. Krzysztof Cyran Joanna Schwarz Marcelina Małecka
UE-13/RG6/2011 OPTIIMINE Małgorzata Olbryś Andrzej Piekarz
UE-14/RE6/2011 Małgorzata Jarząbek w trakcie uzgodnień
UE-15/RT3/2011 Aleksandra Śnieżek w trakcie uzgodnień
PMW-4/RB6/2011 INSYSM – Intelligent Systems for Structures Strengthening and Monitoring dr inż. Marcin Górski Małgorzata Olbryś Marcelina Małecka
PMN-5/RIE2/2011 BIOSOEX – Filtr z biosorbentem do spalin z pojazdów samochodowych prof. dr hab. Józef Pastuszka Aleksandra Śnieżek w trakcie uzgodnień
PMN-6/RM3/2011 Anna Jarasz w trakcie uzgodnień

PROJEKTY EUROPEJSKIE Z 2012 ROKU

Nr Projektu

 Tytuł Projektu

Kierownik Projektu 

Osoba do kontaktu w CZP6

Osoba do kontaktu w KU

UE-16/RAU2/2012 Elżbieta Rozumek w trakcie uzgodnień
UE-17/RAU2/2012 Elżbieta Rozumek w trakcie uzgodnień
UE-18/RAU2/2012 Elżbieta Rozumek w trakcie uzgodnień
UE-19/RG4/2012 Elżbieta Rozumek w trakcie uzgodnień
UE-20/RG2/2012 Małgorzata Olbryś w trakcie uzgodnień
UE-22 w trakcie uzgodnień
UE-23/RMT0/2012 Katarzyna Schneider w trakcie uzgodnień
UE-24/ROZ3/2012 Aleksandra Śnieżek w trakcie uzgodnień
UE-25/RB6/2012 Magdalena Porszke w trakcie uzgodnień
PMN-14/RT5/2012 Anna Jarasz w trakcie uzgodnień

PROJEKTY EUROPEJSKIE Z 2013 ROKU

Nr Projektu

 Tytuł Projektu

Kierownik Projektu 

Osoba do kontaktu w CZP6

Osoba do kontaktu w KU

UE-/RWS/2013 Serena 2013 (Noc naukowców) Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski Małgorzata Olbryś w trakcie uzgodnień
w trakcie uzgodnień
w trakcie uzgodnień

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Projekty europejskie