ZARZĄDZENIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ:

 Zarządzenie nr 22/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 grudnia 2011 roku - w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w sprawie zasad ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Politechniki Śląskiej zatrudnionych w projektach w ramach stosunku pracy.

 Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 22/11/12

 Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 22/11/12

 Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 22/11/12

 Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 22/11/12

 Zał. nr 5 do Zarządzenia nr 22/11/12

 Zał. nr 6 do Zarządzenia nr 22/11/12

 

 Zarządzenie nr 30/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechniki Śląskiej

 Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 30/11/12

 Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 30/11/12

 Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 30/11/12

 Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 30/11/12

 Zał. nr 5 do Zarządzenia nr 30/11/12

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pisma i dokumenty