Biuro Obsługi Finansowej Projektów jest jednostką administracyjną wchodzącą w skład Centrum Zarządzania Projektami. Zajmuje się wsparciem kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych Uczelni w rozliczaniu środków finansowych w ramach projektów krajowych, strukturalnych i europejskich oraz pomocą w przygotowywaniu kompletnej dokumentacji finansowej dla instytucji finansujących.

Do zakresu zadań Biura Obsługi Finansowej Projektów (CZP6) należy:
1) weryfikacja budżetów projektów,
2) przygotowanie otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla projektów,
3) monitorowanie i kontrola kosztów realizacji projektów w celu ustalenia ich zgodności z budżetem projektu,
4) wsparcie dla kierowników projektów w zakresie opisu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów,
5) kontrola środków pieniężnych na kontach projektów,
6) sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań i raportów w części finansowej z realizacji projektów i przygotowywanie dokumentów w tym zakresie,
7) sprawdzanie wg list kontrolnych zobowiązań finansowych (dokonaniem zakupu, zleceniem usługi, podpisaniem umowy zlecenie/o dzieło),
8) sprawdzanie wg list kontrolnych procedury wystawiania faktur do projektów,
9) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych projektów dla potrzeb księgowości,
10) opracowywanie statystyk i sprawozdań finansowych z realizacji projektów na potrzeby instytucji finansujących,
11) przygotowywanie wymaganych dokumentów finansowych dla instytucji finansujących,
12) współpraca z Działem Księgowości Funduszy Międzynarodowych oraz z Działem Kosztów Kwestury w zakresie rozliczeń finansowych projektów,
13) udział w audytach i kontrolach projektów,
14) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami.

Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6) nadzoruje realizację budżetów wszystkich projektów wymienionych w zakresie obowiązków biur CZP1-5.

Biuro wykonuje powyższe zadania na rzecz następujących programów i projektów:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Doktoraty Wdrożeniowe,
 • Program Erasmus +,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
 • Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych,
 • Polsko-Czeski Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej,
 • Projekty PBU – badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie,
 • Projekty PBR – rozwojowe,
 • Projekty DG - Diamentowy Grant,
 • Projekty LID - Lider,
 • Projekty DL - Dialog,
 • Projekty WAB - Etiuda,
 • Projekty TAN - Tango,
 • Projekty CuBR,
 • Projekty SPB – specjalne programy badawcze,
 • Projekty Horyzont 2020, NAWA, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Era-Net, Life,
 • Projekty w ramach KIC InnoEnergy. Raw Materials

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6)
Ul. Banacha 10, I piętro
44-194 Gliwice
tel. (32) 237-13-70 
CZP6@polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas