Wszelkie informacje na temat Funduszy Strukturalnych można odnaleźć na stronach internetowych następujących instytucji:


1. Portal Funduszy europejskich

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 
2.  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 www.mrr.gov.pl

 
3.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 www.nauka.gov.pl

 
4.  Ośrodek Przetwarzania Informacji

 www.opi.org.pl


5.  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 www.parp.gov.pl

 
6.  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 www.slaskie.pl

7. Wojewódzki Urząd Pracy

www.wup-katowice.pl

8. Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju

www.ncbir.pl

Wszelkie informacje na temat Funduszy Krajowych można odnaleźć na stronach internetowych następujących instytucji:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego         www.mnisw.gov.pl/

2. Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju                    www.ncbir.pl

3. Narodowe Centrum Nauki                                    www.ncn.gov.pl 

Wszelkie informacje na temat Funduszy z Unii Europejskiej można odnaleźć na stronach internetowych następujących instytucji:

1. CORDIS

http://cordis.europa.eu/

 

2. Programy 7FP                                         

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

3. Przewodnik finansowy                   

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf

 

4. Finance Helpdesk                           

http://www.finance-helpdesk.org/Front/ShowCategory.aspx?CatId=30

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Linki