Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Inspektorat BHP

   

Aktualności

 26.02.2021 r.

Przypominamy, że od soboty 27.02.2021 r. obowiązuje noszenie wyłącznie maseczek ochronnych jedno lub wielorazowych, ponadto od 1 do 14 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa.

 • Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
 • Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 • Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.
 • Stoki otwarte.
 • Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 • Siłownie dalej zamknięte.
 • Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

 

SZCZEPIENIA

 

19.02.2021 r.

Ze względu na duże zainteresowanie szczepieniami Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło termin rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. W związku z decyzją MEN zapisy na Politechnice Śląskiej są przyjmowane jeszcze 19 lutego w godz. od 8:00 do 14:00.

 

17.02.2021 r.

 Uwaga! Z uwagi na czas przetwarzania danych w systemie prosimy o zapisanie się na szczepienie przeciw COVID-19 do dziś (17.02.2021) do godziny 14.00 za pośrednictwem przesłanego formularza.

Kontakt w sprawie rejestracji:


•nauczycieli akademickich:
e-mail: 
COVIDszczepienia@polsl.pl
tel.: 32 237 13 23 i 32 237 16 65


•umów cywilnoprawnych (dydaktycznych):
tel. 32 237 24 69


•doktorantów – uczestników studiów doktoranckich:
tel. 32 237 10 79


•doktorantów – uczestników studiów w Szkole Doktorów:
tel. 32 400 31 11

Przydatne linki:

Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

16.02.2021 r.      

Trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Kontakt w sprawie rejestracji nauczycieli akademickich na Politechnice Śląskiej:


e-mail: COVIDszczepienia@polsl.pl


tel.: 32 237 13 23 ,  32 237 16 65

 

15.02.2021 r.

 

          Link do zapisów: Wyrażenie woli zapisania na szczepienia – Zaloguj (polsl.pl)

          Link do wyboru punktu szczepień: https://www.polsl.pl/Documents/Punkty_szczepien_12_02_2021_publikacja.xlsx

 

 

16.10.2020r.

W dniu 13.10.2020r. wyszło nowe Zarządzenie JM Rektora w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej.

https://prawo.polsl.pl/Lists/Monitor/Attachments/6506/M.2020.949.Z.226.pdf

Na mocy w/w Zarządzenia zostały wprowadzone na terenie obiektów Politechniki Śląskiej 4 strefy zagrożenia. Wszystkie poziomy zostały opisane poniżej.

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:

 • dezynfekcja rąk  oraz  dokładne mycie rąk wodą z mydłem
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów, itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach  Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

 

POZIOM ZAGROŻENIA 0

RYGOR SANITARNY

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; stosowanie podstawowych zasad higieny; korzystanie z sal dydaktycznych jak w zwykłym trybie.

POZIOM ZAGROŻENIA 1

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie podstawowych wytycznych, tj.: dezynfekcja rąk  lub dokładne mycie rąk wodą z mydłem; zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m; przy braku możliwości zachowania bezpiecznej  odległości – konieczne zakrywanie nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali; częste wietrzenie pomieszczeń; częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

POZIOM ZAGROŻENIA 2

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Częsta dezynfekcja rąk lub regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem; bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m; bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Ograniczenie kontaktów do minimum. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach sali. Częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

POZIOM ZAGROŻENIA 3

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Częsta dezynfekcja rąk lub regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem; bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości - co najmniej 1,5 m; bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Zamknięcie budynków dla osób spoza Uczelni. Bezwzględne ograniczenie kontaktów do minimum. Zawieszenie do odwołania możliwości korzystania z sal dydaktycznych, częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

Poniżej dołączono oznakowanie.

 

Poziomy zagrożenia_0.pdf

Poziomy zagrożenia_1.pdf

Poziomy zagrożenia_2.pdf

Poziomy zagrożenia_3 v1.pdf

Poziomy zagrożenia_3 v2.pdf

             Poniżej dołączono ogólne zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-COV2.

Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV2.pdf 

09.10.2020 r.

        W związku z nowym rokiem akademickim 2020/2021 wszyscy studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia mają obowiązek przejścia szkolenie BHP w formie online na platformie zdalnej edukacji. Poniżej dołączono instrukcje logowania i korzystania z w/w kursu. Termin realizacji szkolenia: 01.10.2020r. - 31.10.2020r.

Szkolenie wstępne studentów I roku ZDALNA EDUKACJA 2020,2021.pdf

 

          W związku z nowym Zarządzeniem nr 205/2020 JM Rektora z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu szkoleń okresowych na Platformie Zdalnej Edukacji przypominamy o konieczności zgłaszania przez bezpośrednich przełożonych list uczestników szkolenia w celu nadania kodów dostępu. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2014r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracownik pracujący na stanowisku:
- administracyjnym i inżynieryjno- technicznym,
- naukowo- dydaktycznym,
- kierowniczym,

 ma obowiązek przejść szkolenie okresowe w ustalonym terminie- nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

21.09.2020 r. 

                      W związku z Zarządzeniami JM Rektora dot. postępowania w czasie pandemii oraz ogólnych wytycznych PIS'u, GIS'u i Ministerstwa Zdrowia , w najbliższych dniach Inspektorat BHP będzie przeprowadzał kontrole na poszczególnych wydziałach/ jednostkach pod kątem wdrażania procedur bezpieczeństwa związanych z zabezpieczeniem pracowników oraz studentów przed potencjalnym zarażeniem na SARS-COV 2 oraz przygotowania pomieszczeń do przyjęcia studentów w nowym roku akademickim.  

 

03.08.2020r.

                  W imieniu Rektora Politechniki Śląskiej prosimy o zapoznanie się z Oceną Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji.

 

ORZ COVID POLSL.DOC

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce 'Koronawirus'

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu