Centrum Informatyczne zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej.

Do zadań Centrum Informatycznego należy:

 • utrzymanie, eksploatacja i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wspomagającego zarządzanie Uczelnią,
 • utrzymanie, eksploatacja i rozwój Systemu Obsługi Toku Studiów (SOTS),
 • dostarczanie jednostkom i pracownikom Uczelni podstawowych usług informatycznych, w tym:
  - systemu komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, konta służbowe),
  - mechanizmów autoryzacji w dostępie do kontrolowanych usług informatycznych uczelni (certyfikaty, podpis elektroniczny),
  - utrzymanie i obsługę serwisów informacyjnych Uczelni, jednostek podstawowych i innych jednostek Uczelni, w tym konferencji, kół naukowych, stowarzyszeń,
 • obsługa techniczna stacji roboczych, komputerów, terminali i wyposażenia w komórkach administracji centralnej, Administracji Osiedla Studenckiego oraz w pozostałych jednostkach Uczelni, w których Centrum Informatyczne jest operatorem,
 • udostępnianie poprzez licencje kampusowe oprogramowania specjalistycznego dla wybranych obszarów zastosowań wszystkim jednostkom uczelni,
 • współpraca merytoryczna z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (OZ) w zakresie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • koordynacja merytoryczna wniosków inwestycyjnych jednostek podstawowych i przygotowanie wniosków Uczelni kierowanych do MNiSzW w zakresie infrastruktury informatycznej.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej