Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rektor powołuje na okres kadencji swojego Pełnomocnika. Do jego głównych zadań należy koordynacja i integracja wszelkich działań i środków związanych z wprowadzeniem, utrzymaniem i rozwojem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Śląskiej.

Obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. SZJK w kadencji 2016-2020 pełni

dr hab. inż. Marek ROSZAK, prof. PŚ

 

Uczelniana Rada ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

W skład Rady wchodzą: Pełnomocnik Rektora ds. SZJK , Pełnomocnicy Dziekanów ds. SZJK wszystkich Wydziałów Politechniki Śląskiej, Pełnomocnik Dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Pol. Śl. ds. SZJK, Pełnomocnicy Kierownika lub Dyrektora jednostek międzywydziałowych Pol. Śl. ds. SZJK, Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich oraz przedstawiciele doktorantów i studentów.

Aktualny skład Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Lp.

Osoba

Funkcja

1.       

 dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ

Pełnomocnik Rektora – Przewodniczący Rady

2.       

 dr inż. arch. Anna Szewczenko

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury

3.       

dr inż. Katarzyna Mościńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

4.       

dr inż. Sławomir Kwiecień

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa

5.       

dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego

6.       

dr inż. Andrzej Latko

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektrycznego

7.       

dr inż. Marcin Krause

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii

8.       

dr hab. inż. Magdalena Jabłońska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

9.       

dr hab. inż. Ewa Felis

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

10.   

dr inż. Jakub Ludew

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej

11.   

dr inż. Marta Dudek-Burlikowska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

12.   

dr inż. Michał Molenda

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania

13.   

dr inż. Robert Wieszała

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu

14.   

dr inż. Justyna Majewska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej

15.   

mgr Grażyna Maszniew

Kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia

16.   

mgr Anna Smajdor

Pełnomocnik Kierownika Studium Języków Obcych (RJM1)

17.   

mgr Arkadiusz Sypień

Pełnomocnik Dyrektora Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej (RJM2)

18.   

dr hab. inż. Wiesław Jakubik, prof. PŚ

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Fizyki (RIF)

19.   

dr Marzena Będkowska-Obłąk

Pełnomocnik Dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

20.   

mgr inż. Monika Żogała

mgr inż. Monika Olesiejuk

mgr inż. Mariusz Zalewski

Przedstawiciel Doktorantów (URSD)

21.

Dawid Franke

Jarosław Urbanek

Piotr Oczkowski

 Przedstawiciel Studentów (UZSS)

 Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na każdym Wydziale Politechniki Śląskiej Dziekan powołuje Pełnomocnika ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Do jego zadań należy inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu prawidłowe wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie SZJK na wydziale.

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na każdym Wydziale Politechniki Śląskiej działa Wydziałowa Komisja ds. SZJK, w skład której wchodzą Pełnomocnik Dziekana ds. SZJK, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel doktorantów i studentów. Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja spraw związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem SZJK na wydziale.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ludzie