Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

RG - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - e-mail : rg@polsl.pl  

32 2371283 Dziekan, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.463
32 2371960 Prodziekan ds. Nauki, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.459
32 2371991 Prodziekan ds. Studenckich, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.460
32 2371702 Dyrektor Administracyjny Wydziału, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.867

RG-BD - Biuro Dziekana Wydziału

32 2371283
32 2371962
32 2371510
Biuro Dziekana, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.464, 708

Fax
32 2371822 Kierownik Biura Dziekana, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.464
32 2372575 Sekcja Finansowo-Ekonomiczna - Pełnomocnik Kwestora,
Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.867

RG0 - Dziekanat Wydziału

32 2372402 Studia Stacjonarne, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.461,
e-mail: rg0@polsl.pl
32 2371130 Studia Niestacjonarne, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 457,458,
e-mail: rg0@polsl.pl
32 2372304 Kierownik Dziekanatu, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.462
32 2371283 Prodziekan ds. Dydaktyki, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.460
32 2371283 Prodziekan ds. Nauki, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.459
32 2372304 Studia Doktoranckie, Podyplomowe, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.462

RG1 - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

32 2371175
32 2371537
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.612
Telefax
e-mail : rg1@polsl.pl
32 2371286 Laboratorium Komputerowe, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.132
32 2371250 Biblioteka Katedry, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.641

RG2 - Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

32 2371274
32 2371595
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.245
Telefax
e-mail : rg2@polsl.pl
32 2372544 Biblioteka, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.247b
32 2371837 Hala Technologiczna, Gliwice, ul.Akademicka 2
32 2371813
32 2372644
Zakład Transportu i Tribotechniki, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.214
Fax
32 2372113 Zakład Maszyn Górniczych i Systemów Technologicznych, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.413
32 2372157
32 2371584
Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.446
Fax
32 2372465 Zakład Zastosowań Mechaniki w Górnictwie, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.404

RG3 - Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

32 2372179
32 2371296
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.673
Fax
e-mail : rg3@polsl.pl
32 2371715
32 2371734
Laboratorium, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.664

RG4  - Katedra Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego

32 2371314
32 2372951
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.466
e-mail : rg4@polsl.pl
32 2371238 Telefax, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.468
32 2371347 Hala Technologiczna, Gliwice, ul.Akademicka 2

RG5 - Katedra Eksploatacji Złóż

32 2371191
32 2371442
32 2371819
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.478

Fax
e-mail : rg5@polsl.pl
32 2371191 Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.478
32 2371191 Zakład Ekologicznych Technik Górniczych, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.478
32 2371352
32 2372941
Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.510
32 2372996 Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.874
32 2371135
32 2372209
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.301
Telefax
32 2372627 Hala Technologiczna, Gliwice, ul.Akademicka 2

RG6 - Katedra Geologii Stosowanej

32 2372290 Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.521
e-mail :rg6@polsl.pl
Zakład Geologii i Geofizyki Złóż Węgla
Zakład Geologii Środowiska, Hydrogeologii i Gospodarki Wodnej
Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii Środowiska
32 2372646 Biblioteka, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.522

RG7 - Muzeum Geologii Złóż Im.Czesława Poborskiego

32 2372608 Pracownia, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.79
e-mail :rg7@polsl.pl

Administracja Obiektu Dydaktycznego

32 2371147 Kierownik Obiektu, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.256
32 2371211 Portiernia, Gliwice, ul.Akademicka 2
32 2371264 Warsztat Elektryków, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.75
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej