Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Administracja Centralna - Pion Kanclerza
RA - Kanclerz - e-mail: ra@polsl.pl

32 2372255
32 2372250
Sekretariat Kanclerza, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.419
Fax

AK - Kwestor - Zastępca Kanclerza - e-mail: ak@polsl.pl

32 2372355
32 2372879
Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.112A
Fax

AO - Zastępca Kanclerza - e-mail: ao@polsl.pl

32 2371617 Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.311

AG - Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych
e-mail: ag@polsl.pl

32 2372126 Kierownik, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.450
32 2372624 Z-ca kierownika, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448

32 2372244
32 2371488
Sprawy mieszkaniowe, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.449
32 2371257 Umowy najmu lokali użytkowych, podatek od nieruchomości, gospodarka terenami zielonymi, odpady,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.452
32 2372110 Sprawy terenowo - prawne, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.452
32 2371512 Faktury za najem, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448
32 2372857 Umowy parkingowe, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448
32 2371144 Ośrodki wypoczynkowe w Jastrzębiej Górze oraz Szczyrku,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448
32 2372134 Rozliczenia finansowe, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 450
32 2371571 Sprawy socjalne pracowników i emerytów A-G,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.420
32 2372713 Sprawy socjalne pracowników i emerytów H-Ł,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 420
32 2372078 Sprawy socjalne pracowników i emerytów M-R,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.420A
32 2372602 Sprawy socjalne pracowników i emerytów S-Ż,
Gliwice,  ul. Konarskiego 18, pok.420A
32 2372215 Wycieczki emeryckie,
Gliwice,  ul. Konarskiego 18, pok.420A
32 2372238 Klub Pracowników Politechniki Śląskiej,
Gliwice, ul. Banacha 3
32 2372339 Klub Malucha Politechniki Śląskiej "KROPKA", Gliwice,
ul. Łużycka 28A
32 2372002 Centralny magazyn odpadów,
Gliwice, ul. Krzywoustego 10
32 2371116 Porządkowe, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.516

AI - Dział Inwentaryzacji - e-mail: ai@polsl.pl

32 2371356 Kierownik Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.506
32 2371639 Zespoły Spisowe, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.545
32 2371570 Specjalista ds. likwidacji składników majątkowych, Gliwice,
ul. Konarskiego 18, pok.545

ASA - Straż Akademicka - e-mail: asa@polsl.pl

32 2371651 Szef Straży Akademickiej, Gliwice, ul.Konarskiego 20, pok.27
Telefax
32 2372854 Straż Akademicka Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.30
32 2371954 Ochrona Rektoratu, Gliwice, ul.Akademicka 2A, pok.1
32 2371712 Ochrona Centrum Edukacyjno-Kongresowego, Gliwice, ul.Konarskiego 18B

GF - Dział Finansowy - e-mail: gf@polsl.pl

32 2372423 Kierownik Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.144
32 2372458 Z-ca Kierownika Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.148
32 2372056 Dział Finansowy, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.139
32 2371101 Kasa Główna, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.113

GG - Dział Księgowości Głównej i Składników Majątkowych
- e-mail: gg@polsl.pl

32 2371446 Księgowość Ogólna, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.109
32 2371493 Księgowość Ogólna, Gliwice, ul.Konarskiego 18,pok.147
32 2371417 Księgowość Syntetyczna, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.109
32 2371428 Księgowość Syntetyczna, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.108
32 2371887 Księgowość Analityczna, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.107
32 2371404
32 2371538
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.542
32 2372447 Księgowość Materiałowa, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.148
32 2371217 Księgowość Materiałowa, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.148

GP - Dział Podatków i ZUS - e-mail: gp@polsl.pl

32 2372470 Kierownik Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.538
32 2372793 Dział Podatków i ZUS, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.539
32 2371183 Dział Podatków i ZUS, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.254

KK - Z-ca ds. Kosztów i Funduszy Międzynarodowych

32 2372927 Kwestura - z-ca kwestora, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.110

KO - Dział Kosztów - e-mail: ko@polsl.pl

32 2372372 Kierownik Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.118
32 2372383 Z-ca Kierownika Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.145
32 2371439 Dział Kosztów, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.145
32 2372305 Dział Kosztów, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.145

KU - Dział Obsługi Księgowej - e-mail: ku@polsl.pl

32 2372233 Kierownik Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.537A
32 2372150 DOKP, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.339
32 2372730 DOKP, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.339
32 2372263 DOKP, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.515
32 2372109 DOKP, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.536
32 2371359 DOKP, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.536

KW - Dział Wynagrodzeń - e-mail: kw@polsl.pl

32 2371391 Kierownik Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.346
32 2372261 Honoraria, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.343
32 2372469 Honoraria, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.343a
32 2371246 Wynagrodzenia prac. niebędących nauczycielami akademickimi, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.345
32 2372296 Wynagrodzenia nauczycieli akademickich, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.308

OA - Archiwum - e-mail: oa@polsl.pl

32 2372782
32 2372082
Kierownik Działu, Gliwice, ul.Akademicka 10A,pok.2
Telefax, Gliwice, ul.Akademicka 10A, pok.1
32 2371500 Archiwum, Gliwice, ul.Akademicka 10A, pok.4

OZ - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - e-mail: oz@polsl.pl

32 2371334
32 2371335
32 2371334
32 2372194
32 2372660
Zamówienia Publiczne, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.509,510,511,537

Telefax
Fax
32 2372495
32 2372686
Zaopatrzenie, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.418
Fax
32 2371583
32 2371367
Sekcja Zaopatrzenia Ogólnego, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.415
Fax, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.416
32 2371496
32 2372137
Sekcja ds.Technicznych, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.452
32 2371641
32 2372678
Sekcja ds.Technicznych, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.453
32 2371593 Sekcja ds.Zakupów Aparaturowych, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.418
32 2372045
32 2371172
Magazyn Centralny, Gliwice, ul.Wrocławska 2A
Magazyn Centralny, Fax
32 6034200
32 6034201
32 6034200
Sekcja Ds.Zaopatrzenia i Transportu, Katowice, ul.Krasińskiego 8, pok.357
Fax
32 6034257 Magazyn, Katowice, ul.Krasińskiego 8, pok.358

TT - Dział Techniczny i Inwestycji - e-mail: tt@polsl.pl
32 2371161 Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.507
32 2372186
32 2371162
32 2372464
32 2372661
Telefax
Inspektorzy, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.507
Inspektorzy, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.508
Inspektorzy, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.507
32 2371591 Inwestycje, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.512
32 2371739 Inspektorzy, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.545a
32 2372121 Remonty - Energetyka i CO, Gliwice, ul. Wrocławska 2A

TGA - Techniczna Grupa Awaryjna - e-mail: tga@polsl.pl
32 2372221
32 2372283
32 2372882
Techniczna Grupa Awaryjna, Gliwice, ul. Wrocławska 2A

BT - Baza Transportu - e-mail: bt@polsl.pl
32 2371311 Baza Transportu ( portiernia ), Gliwice, ul. Wrocławska 2A
32 2372318 Baza Transportu, Gliwice, ul. Wrocławska 2A, telefax
32 2371224 Baza Transportu, Gliwice, ul. Wrocławska 2A, telefax

WL - Dział Łączności - e-mail: telekom@polsl.pl

32 2371212
32 2371414
32 2372525
Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48

Fax
32 2371515 Biuro Badań Numerów, Zgłaszanie Uszkodzeń,
Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48
32 2371313 Konserwatorzy, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48
32 2372424 Telefonistki, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48
32 4003838 Administrator Centrali Telefonicznej,
Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Administracja Centralna