Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Witamy na stronie dedykowanej absolwentom Politechniki Śląskiej. Gratulujemy Państwu wyboru i ukończenia studiów na najstarszej uczelni technicznej w regionie i jedocześnie jednej z największych w kraju. Wierzymy, że studia na Politechnice Śląskiej to doskonała inwestycja w przyszłość, a także wspaniała szansa na rozwój, z której przez blisko 70 lat działalności uczelni skorzystały tysiące studentów. Dotychczas Politechnika Śląska wypromowała ponad 169 200 absolwentów i 4 500 doktorów.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, natomiast osoby, które ukończyły naukę na studiach I lub II stopnia, mogą korzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych, z których część realizowana jest z wykorzystaniem technik e-learningowych, a także kursów dokształcających, których celem jest podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych, poszerzanie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu oraz aktualizacja dotychczasowej wiedzy. Zachęcamy więc do korzystania z możliwości dalszej edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na Politechnice Śląskiej.

Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na podjęcie pracy w znanych i cenionych firmach, które chętnie zatrudniają absolwentów naszej uczelni. Według tygodnika „Wprost” Politechnika Śląska znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwanymi przez pracodawców. Według firmy Sedlak & Sedlak natomiast Politechnika Śląska to alma mater najlepiej zarabiających – w niespełna rok po ukończeniu studiów – spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych na Górnym Śląsku. To samo źródło podaje, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia na naszej uczelni. W 2014 roku Politechnika Śląska znalazła się na drugim miejscu w rankingu uczelni kształcących kadrę menedżerską kraju. Według przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” zestawienia aż 7,29% szefów największych polskich przedsiębiorstw ukończyło naszą uczelnię.

Na renomę uczelni wpływa nie tylko wysoka jakość kształcenia oraz doświadczenie i profesjonalizm kadry profesorskiej, ale również możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów. Prężnie działające Biuro Karier Studenckich dba o to, by zarówno studenci, jak i absolwenci Politechniki Śląskiej z powodzeniem odnaleźli się na rynku pracy. Absolwenci mogą również skorzystać ze pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który wesprze ich w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci Politechniki Śląskiej mają możliwość zrzeszania się. Od 1956 roku działa przy uczelni Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, którego członków łączą wspólne cele –utrzymywanie kontaktów, podtrzymywanie więzi koleżeńskich, ugruntowywanie tradycji akademickich, wymiana doświadczeń oraz współdziałanie na rzecz rozwoju Politechniki Śląskiej. Obecnie liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia wynosi ponad 12 tysięcy, a jego oddziały działają przy większości wydziałów. Zachęcamy do włączenia się w jego struktury.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej