Projekt: Redukcja emisji CO2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego.

Projekt był realizowany w latach: 2014-2017. W jego efekcie powstała, m.in., instalacja fotowoltaiczna produkująca energię elektryczną. Poniższa tabela przedstawia bieżącą pracę instalacji.

Aktualnie generowana moc czynna instalacji
3,56 kW
Energia wygenerowana dzisiaj
12,00 kWh
Energia wygenerowana w bieżącym miesiącu
5 486,00 kWh
Całkowita wygenerowana energia
365 234,00 kWh
Redukcja emisji CO2
296 570,51 kg