PRACA   DYPLOMOWA

w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

 

Wymagane dokumenty (przedstawione poniżej) należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Transportu.

 

1. Praca dyplomowa – 3 szt.
(podpisana przez promotora)

a. 2 szt. muszą spełniać następujące wymagania: wydruk dwustronny; miękka oprawa, grubość grzbietu oprawy nie może być znacząco większa niż reszty pracy (patrz poniższe przykłady); strona tytułowa wykonana zgodnie ze wzorem, druga strona pracy jest to oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy do pobrania w Dziekanacie Wydziału Transportu.

b. 1 szt.  zgodnie z wymaganiami Promotora.

 

  

 

 

 

Zalecane

Dopuszczalne

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

Do każdej wersji drukowanej pracy dyplomowej należy dołączyć na płycie CD lub DVD wersję elektroniczą pracy dyplomowej w pliku zgodnym z Word 2007.

2. Indeks - z zaliczonym tokiem studiów oraz praktyką dyplomową,

3. Wyciąg z indeksu. Wydruk należy pobrać z Dziekanatu i uzupełnić brakujące informacje – w tym głównie nazwiska osób prowadzących poszczególne przedmioty. Proszę o dokładne sprawdzenie oceny i daty z indeksem,

4. Wypis z dowodu osobistego – 1 szt.

5. Oświadczenie dotyczące praw autorskich  – 3 szt.

6. Legitymacja studencka. Bezwzględnie należy złożyć legitymację w dniu obrony sekretarzowi. Niezłożenie skutkuje skreśleniem z listy broniących,

7. Kwit opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów w języku polskim.

    (Kwit opłaty jest dostępny pod adresem https://sots.polsl.pl/Student/). Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dostarczyć do Dziekanatu. Niezłożenie skutkuje skreśleniem z listy broniących,

8. Zdjęcia do dyplomu w stroju wizytowym. Wielkość: 45 x 65 mm /wymiar bez ramki/- należy dostarczyć do Dziekanatu. Niezłożenie skutkuje skreśleniem z listy broniących.

 

W celu otrzymania dyplomu w języku angielskim należy złożyć podanie do Prodziekana ds. Studenckich ze wszystkimi w/w dokumentami. Możliwe jest również złożenie podania oddzielnie jednak w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty obrony. Do podania należy dodatkowo dołączyć druk opłaty (Kwit opłaty jest dostępny https://sots.polsl.pl/Student/) w wysokości 40,00 zł oraz 1 (jedno) zdjęcie w formacie
45 x 65 mm w stroju wizytowym.

Po przekroczeniu 30 dniowego terminu od daty obrony podanie będzie odrzucone.

 

 

Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Prace dyplomowe