PROJEKT INŻYNIERSKI

PRACA  DYPLOMOWA MAGISTERSKA

w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

 

Wymagane dokumenty (przedstawione poniżej) należy dostarczyć do sekretarza komisji egzaminu inżynierskiego lub magisterskiego (Dr inż. Kazimierz WITASZEK).

 

1. Projekt inżynierski lub praca dyplomowa – 3 szt. (podpisane przez kierującego pracą (projekt inżynierski) lub promotora (praca magisterska))

a. 2 szt. muszą spełniać następujące wymagania: wydruk dwustronny; miękka oprawa, grubość grzbietu oprawy nie może być znacząco większa niż reszty pracy (patrz poniższe przykłady); strona tytułowa wykonana zgodnie ze wzorem <link>, pozostałe strony zgodnie z wymogami procedury dyplomowania <Projekt inżynierski>, <praca magisterska>.

b. 1 szt.  zgodnie z wymaganiami kierującego pracą (projekt inżynierski) lub promotora (praca magisterska).

 

  

 

 

 

Zalecane

Dopuszczalne

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

Do każdej wersji drukowanej pracy dyplomowej należy dołączyć na płycie CD lub DVD wersję elektroniczą pracy dyplomowej w pliku zgodnym z Word 2007.

2. Indeks - z zaliczonym tokiem studiów,

3. Wyciąg z indeksu. Wydruk należy pobrać z Dziekanatu i uzupełnić brakujące informacje – w tym głównie nazwiska osób prowadzących poszczególne przedmioty. Proszę o dokładne sprawdzenie oceny i daty z indeksem,

4. Kwit potwierdzający wyniesienie opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów (60 zł za dyplom w języku polskim lub 100 zł za dyplom w obu językach). Kwit opłaty jest dostępny pod adresem https://sots.polsl.pl/Student/.

UWAGA!!! Aby otrzymać dyplom w języku angielskim, należy w tej sprawie złożyć w dziekanacie podanie skierowane do prodziekana ds. studenckich i dostarczyć dodatkowe zdjęcie.

5. Zdjęcia do dyplomu - 4 szt. Wielkość: 45 x 65 mm /wymiar bez ramki/. 

Rekrutacja na studia podyplomowe
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Prace dyplomowe