Biblioteka i Czytelnia

Biblioteka i Czytelnia na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
czynna jest w godzinach:

 • poniedziałki:                 8.00 - 15.00
 • wtorki:                         8.00 - 15.00
 • środy:                          8.00 - 15.00
 • czwartki:                      8.00 - 15.00
 • piątki:                          8.00 - 11.00
 • soboty zjazdowe            9.30 - 15.00

PRZERWY w pracy w godz. 10.00-10.15 oraz od 12.45 - 13.00

 

 Przerwa wakacyjna : w sierpniu biblioteka i czytelnia nieczynne

 

ZAPISY do biblioteki realizowane są z koniecznością przedstawienia indeksu i ważnej  legitymacji studenckiej, nr.katalogowego wybranej  książki.

KARTA OBIEGOWA rozliczana jest po obronie pracy wraz z INDEKSEM

Po obronie aby rozliczyć Kartę Obiegową należy mieć przy sobie INDEKS z końcowym wpisem od Dziekana oraz pieczątkami potwierdzającymi rozliczenie sie z innymi bibliotekami (wyrejestrowanie wszystkich bibliotek podbitych na ostatniej stronie w indeksie).

W celu skorzystania z biblioteki zapraszamy dokatalogu biblioteki.

Czytelnia umożliwia wszystkim studentom i pracownikom Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej bezpłatne korzystanie z komputerów mających dostęp do internetu. Komputery posiadają dostęp do krajowych i zagranicznych Komputerowych Baz Danych Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.

Krajowe bazy danych zawierają m.in informacje dotyczące:

 • artykułów zawartych w polskich czasopismach technicznych, ekonomicznych i zeszytach naukowych
 • materiałów z konferencji , zjazdów krajowych i zagranicznych
 • baz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) - omawiających różne zagadnienia naukowe
 • zagadnień ekonomiczno-społecznych
 • katalogów książek i czasopism zagranicznych znajdujących się w bibliotekach polskich
 • dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej
Zagraniczne bazy danych zawierają m.in informacje dotyczące:
 • nauk ścisłych
 • nauk matematyczno-przyrodniczych
 • fizyki
 • nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyki i komputerów
 • ekonomii
 • prawa
 • nauk społecznych


Pełny spis krajowych i zagranicznych Komputerowych Baz Danych Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej (wraz z ich zawartością) jest dostępny w Czytelni Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu


Kontakt:

biblioteka tel.: 032-277-73-09

czytelnia tel.: 032-277-73-68

biblioteka@woiz.polsl.pl
    

 

Ostatnia aktualizacja strony:
03.10.2016 r. (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Biblioteka i czytelnia