Terminy zjazdów
dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia 
na Wydziale Organizacji i Zarządzania
w roku akademickim 2016/2017

 

Opłaty

Terminy wniesienia opłat za kolejne semestry w kolejnych latach akademickich to 30.09. danego roku kalendarzowego dla semestru zimowego i 28.02. danego roku kalendarzowego dla semestru letniego.
Za nieterminowe wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki.

 

Wystawianie faktur w związku z usługą edukacyjną

 • Jeżeli zawarto umowę ze studentem na świadczenie usługi edukacyjnej, to Uczelnia może wystawić faktury tylko jemu (a nie firmie, w której jest zatrudniony).
 • Dopuszcza się sytuację, gdy student dostarcza kopię zawartej przez niego umowy, w której zatrudniająca go firma zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego edukacji. Wtedy można wystawić fakturę tej firmie, a ksero umowy dołączyć do kopii wystawionej studentowi faktury pozostającej w kwesturze.
 • Firma może też zwrócić swojemu pracownikowi koszty edukacji na podstawie niżej wymienionych dokumentów, stanowiących dowód poniesienia wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu: 
  1. pisma studenta do Zarządu firmy z prośbą o zwrot kosztów lub umowy pomiędzy studentem i firmą,
  2. potwierdzenia zapłaty z dziekanatu Wydziału,
  3. dowodu wpłaty z banku, w którym student ma swoje konto osobiste.

  Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z paragrafem 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011r (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
  (od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy).

   

Prośbę o wystawienie faktury VAT proszę zgłaszać do Dziekanatu (telefonicznie: 32 277 73 17 lub drogą elektroniczną : malgorzata.malozewska@polsl.pl ) zaraz po dokonaniu wpłaty za studia.

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony
10.01.2017 r. A.J.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studenci niestacjonarni