Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania to jeden z dwunastu wydziałów Politechniki Śląskiej, mający siedzibę w Zabrzu. Kształci studentów również w Katowicach i Rybniku.

Prowadzi studia na kierunkach:

   
Struktura organizacyjna Wydziału


ROZ1 - Instytut Ekonomii i Informatyki
Tel. (032) 277 73 36, fax. (032) 277 73 61
e-mail: roz1@polsl.pl
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marian Turek
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych: dr hab. Izabela Jonek-Kowalska
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

 • ROZ1-1 Zakład Ekonomii i Finansów
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Turek
 • ROZ1-2 Zakład Informatyki i Ekonometrii
  Kierownik: dr hab. inż. Seweryn Spałek

ROZ2 - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych
Tel. (032) 277 73 23, fax. (032) 277 73 61
e-mail: roz2@polsl.pl
Kierownik: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. Pol. Śl.


ROZ3 - Instytut Inżynierii Produkcji
Tel. (032) 277 73 11, fax. (032) 277 73 62
e-mail: roz3@polsl.pl
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
Zastępca Dyrektora ds. Nauki: dr inż. Joanna Bartnicka 
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr inż. Andrzej Loska

 • ROZ3-1 Zakład Inżynierii Systemów Technicznych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak
 • ROZ3-2 Zakład Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
  Kierownik: dr hab. inż. Witold Biały
 •  

ROZ4 - Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
Tel. (032) 277 73 39, fax. (032) 277 73 61
e-mail: roz4@polsl.pl
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych: dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol.Śl.
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr inż. Katarzyna Dohn

 • ROZ4-1 Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
  Kierownik: dr hab. inż. Jan Brzóska, prof. nzw. w Pol.Śl.
 • ROZ4-2 Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania
  Kierownik: prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch
 • ROZ4-3 Zakład Logistyki
   

 

Rys historyczny:

W dniu 1.10.1970 roku rozpoczął swoją działalność Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. W 1973 roku oddano do użytku zespół nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i badawczych. W dniu 1.10.1992 roku utworzono Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem przez połączenie Katedry Zarządzania (powstałej z Katedry Organizacji Produkcji) i Ośrodka Nauk Społecznych. Instytut zlokalizowany był w Katowicach i Gliwicach, funkcjonował w strukturze Wydziału Inżynierii Materiałowej, posiadał niewielką samodzielność a jego strategicznym celem było utworzenie Wydziału Organizacji i Zarządzania. W dniu 01.06.1995 r. J.M. Rektor Politechniki Śląskiej, swoim zarządzeniem, działając na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej, przekształcił Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem w Wydział Organizacji i Zarządzania.
Od 1.10.1998 r. roku nowa siedziba Wydziału znajduje się w Zabrzu na ul. Roosevelta 26

 

Lokalizacja budynków Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przedstawia się następująco:

 • Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,           budynek A
 • Zabrze, ul. Roosevelta 42,                 budynek C
 • Zabrze, ul. Roosevelta 30,                 budynek D
 • Zabrze, ul. Gen. de`Gaulle`a 72,      budynek E
 • Zabrze, ul. Gen. de`Gaulle`a 66,      budynek F
 • Katowice, ul. Krasińskiego 13,         budynek 1

Baza lokalowa

Pomieszczenia dydaktyczne

Zabrze

Katowice

Razem

Budynki Wydziału

5

1

6

Sale wykładowe  (120 osobowe)

5

0

5

Sale wykładowe (60 osobowe )

6

3

9

Sale ćwiczeniowe (40 osobowe )

17

6

23

Sale seminaryjne  (20 osobowe )

6

2

8

Laboratoria przedmiotowe

8

5

13

W Zabrzu Wydział Organizacji i Zarządzania dysponuje pięcioma salami audytoryjnymi:

 • sala C3 (178 miejsc),
 • sala 121 (120 miejsc),
 • sala 206 (120 miejsc),
 • sala 215 (120 miejsc)
 • sala D10a (120 miejsc).

Największa sala audytoryjna C3 wyposażona jest w stacjonarny rzutnik pisma firmy NOBO z ekranem oraz aparaturę nagłośniającą firmy SHURE oraz zestawu głośników firmy Philips.

Pozostałe sale audytoryjne są wyposażone w ekrany zamontowane na stałe oraz opcjonalnie w rzutnik pisma i projektor multimedialny (sprzęt przenośny).

 

 

Ostatnia aktualizacja 07.03.2017
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
informacje ogólne