Regulamin studiów


Z regulaminem studiów w Politechnice Śląskiej można się zapoznać klikając na poniższy link:

Regulamin obowiązujący od 30 marca 2015 r. : Regulamin studiów_2015

Uwaga kandydaci na studia!
Przypominamy, że na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych językiem obowiązkowym jest język angielski. Po czwartym semestrze studiów odbywa się egzamin z języka obcego na poziomie B2 (można złożyć egzamin z innego języka obcego niż język angielski).  
(Zgodnie z Pismem okólnym nr 9/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 grudnia 2011 r. dot. wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach I i II stopnia)

Wiadomość utworzona: 15.10.2015 r., autor: Beata Kossakowska
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2015 r. (DZ)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin studiów