Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

O INSTYTUCIE

Instytut Inżynierii Produkcji powstał w dniu 1 września 2009 roku w wyniku połączenia trzech jednostek Wydziału Organizacji i Zarządzania:
              •   Katedry Podstaw Systemów Technicznych,
              •   Katedry Zarządzania Jakością Procesów i Produktów
              •   oraz Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

W latach 2009-2017 funkcję Dyrektora Instytutu pełnił prof. dr hab. inż Jan Kaźmierczak. Od 1 września 2017 rolę Dyrektora przejął dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. W Pol. Śl., Zastępcą .Dyrektora ds. Nauki jest dr inż. Joanna Bartnicka, Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki jest dr inż. Andrzej Loska.

Instytut Inżynierii Produkcji zatrudnia 50 pracowników dydaktyczno-naukowych, w tym: 7 profesorów, 32 adiunktów ze stopniem naukowym doktora, 1 wykładowcę oraz 10 doktorantów.

Aktualną strukturę Instytutu tworzą dwa zakłady:
              •   Zakład Inżynierii Systemów Technicznych (ROZ3-1)
                 kierowany przez dr hab. inż. Ryszarda Wyczółkowskiego, prof. nzw. w Pol. Śl.
              •   Zakład Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem (ROZ3-2)
                kierowany przez dr hab. inż. Mariusza Ligarskiego, prof. nzw. w Pol. Śl.

Z prezentacją profilu działalności oraz potencjału IIP można zapoznać się tutaj

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia Instytutu