Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

O INSTYTUCIE

Instytut Inżynierii Produkcji powstał w dniu 1 września 2009 roku w wyniku połączenia trzech jednostek Wydziału Organizacji i Zarządzania:
              •   Katedry Podstaw Systemów Technicznych,
              •   Katedry Zarządzania Jakością Procesów i Produktów
              •   oraz Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Zastępcą Dyrektora ds. Nauki jest dr inż. Joanna Bartnicka, Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki jest dr inż. Andrzej Loska.

Instytut Inżynierii Produkcji zatrudnia 59 pracowników dydaktyczno-naukowych, w tym: 7 profesorów, 37 adiunktów ze stopniem naukowym doktora, 2 wykładowców, 10 doktorantów oraz 3 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Aktualną strukturę Instytutu tworzą dwa zakłady:
              •   Zakład Inżynierii Systemów Technicznych (ROZ3-1)
                kierowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kaźmierczaka
              •   Zakład Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem (ROZ3-2)
                kierowany przez dr hab. inż. Witolda Białego, prof. nzw. w Pol. Śl.

Z prezentacją profilu działalności oraz potencjału IIP można zapoznać się tutaj

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia Instytutu