System Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi narzędzie wspomagające proces zarządzania  wybranymi mechanizmami funkcjonowania a także zasobami Uczelni/Wydziału, tak aby można było uznać za odpowiednio wiarygodne osiąganie celów, spełnianie wymagań lub wytycznych związanych z jakością procesu kształcenia.

W roku akademickim 2007/2008 Senat Politechniki Śląskiej podjął uchwałę w sprawie opracowania i wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) (Uchwała Nr XXVII/188/2007/2008 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27.05.2008 r. w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.)

System Zapewnienia Jakości Kształcenia staje się obligatoryjny dla Uczelni i Wydziałów.

W roku akademickim 2008/2009 rozpoczęto prace na przygotowaniem dokumentacji Systemowej na Wydziale.
Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego uchwałą nr 18/04/08/09 z dnia 4 lutego 2009 r. zatwierdziła Sytem Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale oraz Wydziałową Ksiegę Jakosci.

Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale to:

Księga SZJK Wydziału z dnia 04 lutego 2009 r.

PROCEDURY:
P-MT-5.3-1 „Proces wyboru specjalności”
P-MT-5.4-1 „Wypełnianie protokołów ocen końcowych”
P-MT-5.4-2 „Przepisywanie ocen końcowych”
P-MT-5.7-1 „Proces dyplomowania”

WYKAZ PROCEDUR UCZELNIANYCH:
P-3.4-1 „Nadzór nad dokumentacją i zapisami”,
P-3.5-1 „Przegląd SZJK”,
P-5.4-1 „Obowiązki prowadzących zajęcia”,
P-5.7-1 „Proces dyplomowania”,
P-5.10-1 „Rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań”,
P-5.11-1 „Etyka procesu dydaktycznego”,
P-7.2-1 „ Ankietyzacja prowadzących zajęcia”
P-7.2-2 „Hospitacje zajęć”,
P-7.2-3 „Działania doskonalące”,
P-7.3-1 „Audyt wewnętrzny”.

Wydziałowa Komisja ds. SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA została powołana w dniu 16.06.2008 r. w składzie:

Dr inż. Marek Roszak – przewodniczący, Pełnomocnik Dziekana ds. SZJK
Dr inż. Marta Dudek-Burlikowska (RMT1)
Dr inż. Joanna Michalska-Ćwiek (RMT1)
Dr inż. Tatiana Karkoszka (RMT1)
Dr inż. Grzegorz Gołda (RMT2)
Dr inż. Zdzisław Rak (RMT3)
Dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz (RMT4)
Dr inż. Artur Czupryński (RMT5)
Dr inż. Krzysztof Ciupke (RMT6)
Dr inż. Jerzy Wodecki (RMT7)
Renata Dziurzyńska (RMT0)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia