10 listopada 2017
Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010 r.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11 - 15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne.

Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Nabór zgłoszeń trwa od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej.

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2017 11:27, autor: Ewelina Domalik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Matematyki Stosowanej