Studia podyplomowe
"Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej"
Organizator
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katedra Inżynierii Produkcji
Dane organizatora dr hab. inż. Magdalena Jabłońska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4350
e-mail: magdalena.jablonska@polsl.pl
Sekretariat studiów
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4446
e-mail: agnieszka.tomaszewska@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą technologii, procesów, urządzeń, metod badań i wymagań stosowanych w procesach technologicznych obróbki cielnej oraz plastycznej materiałów
Studia są adresowane do
Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • Studia trwają 2 semestry
  • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, napisanie i obrona pracy dyplomowej
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Zintegrowane Studia Obróbki Cieplnej i Plastycznej”
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej. Podczas naboru uruchamiana jest wydziałowa strona rekrutacji - stosowna zakładka znajduje się wówczas w menu serwisu www Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy - wpłata jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Studia podyplomowe uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 25 osób
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3000 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1500 zł
Wymagane dokumenty
Określone w Systemie Osługi Rekrutacji (SORek).
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej”

Przedmiot Liczba godzin
1. Obróbka cieplna materiałów inżynierskich
16
2. Obróbka plastyczna materiałów inżynierskich
16
3. Technologia i urządzenia do obróbki cieplnej
14
4. Obróbka cieplna materiałów odlewniczych
8
5. Obróbka cieplna materiałów spawanych
6
6. System produkcyjny i wymagania CQI-9 dla obróbki cieplnej
14
7. Symulacja numeryczna w analizie procesów obróbki  plastycznej
22
8. Niekonwencjonalne procesy kształtowania
10
9. Problemy trwałości i projektowania narzędzi
10
10. Wybrane nowoczesne technologie przetwórstwa metali
12
11. Metody badań własności wyrobów oraz wykrywanie wad
16
12.
Kontrola statystyczna i zapewnienie jakości
16
13.
Moduł dyplomowy
40
Razem: 200

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik - Politechnika Śląska
2.
dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. nadzw. PŚ
3.
dr hab. inż. Grzegorz Niewielski prof. nadzw. PŚ
4.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - Politechnika Lubelska
5.
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz - Politechnika Lubelska
6.
dr hab. inż. Łukasz Madej prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
7.
dr hab. inż. Marek Hawryluk prof. Politechniki Wrocławskiej
8.
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska - Politechnika Śląska
9.
dr inż Agnieszka Tomaszewska - Politechnika Śląska
10,
dr hab. inż Dariusz Kuc prof. nadzw. PŚ
11.
dr inż. Monika Hyrcza- Michalska - Politechnika Śląska
12.
dr inż. Joanna Przondziono - Politechnika Śląska
13.
dr inż. Iwona Bednarczyk - Politechnika Śląska
14.
mgr inż. Robert Sadek - wykładowca, pracownik Timken Polska Sp. z o.o.
15.
mgr inż Leszek Borek - wykładowca, pracownik Timken Polska Sp. z o.o.
16.
dr inż. Lesław Gajda - Politechnika Śląska
17.
dr inż. Marek Tkocz - Politechnika Śląska
18.
dr inż. Grzegorz Junak - Politechnika Śląska
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej