Studia podyplomowe
"Certyfikacja wyrobów"
Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Katedra Inżynierii Produkcji w współpracy z Zakładami Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach
Dane teleadresowe organizatora dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. nzw. w Pol. Śl.
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4412
e-mail: krzysztof.nowacki@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4117
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą oceny zgodności produktów z wymaganiami prawnymi, bezpieczeństwa i oceny zgodności maszyn, zakładowej kontroli produkcji, wymagań dla laboratoriów i jednostek badawczych
Studia są adresowane do Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • Studia trwają 2 semestry
  • Zjazdy odbywają się w piątki (po godz. 16:00) i soboty
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych "Certyfikacja wyrobów”. Absolwenci mają możliwość uzyskania na preferencyjnych warunkach następujących certyfikatów:
  • Konsultanta ds. Bezpieczeństwa Maszyn
  • Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Oceny Zgodności Maszyn
  • Audytora Systemu Zarządzania Jakością lub Zintegrowanego Systemu Zarządzania – (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001)
  • Audytora Zakładowej Kontroli Produkcji
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i wpłata jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 20 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej. Podczas naboru uruchamiana jest wydziałowa strona rekrutacji - stosowna zakładka znajduje się wówczas w menu serwisu www Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty Określone w Systemie Osługi Rekrutacji (SORek).
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Certyfikacja wyrobów w inżynierii produkcji”

Przedmiot Liczba godzin
1. Ocena zgodności produktów - wymagania prawne 12
2. Standaryzacja - normy i harmonizacja 4
3. Ocena ryzyka 15
4. Bezpieczeństwo i ocena zgodności maszyn 20
5. Zakładowa kontrola produkcji
20
6. Zapewnienie jakości w produkcji wyrobów
15
7. Ergonomia i bezpieczeństwo w produkcji
32
8. Wymagania dla laboratoriów badawczych
8
9. Usprawnianie procesów pracy
20
10. Zarządzanie innowacjami
8
11.
Moduł dyplomowania
40
Razem: 200

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Teresa Lis
2.
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. nadzw. PŚ
3.
dr hab. inż. Jan Szymszal, prof. nadzw. PŚ
4.
dr inż. Joanna Furman
5.
dr inż. Monika Żelichowska
6.
dr inż. Łukasz Kozakiewicz - Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
7.
dr inż. Tomasz Małysa - Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
8.
dr inż. Tomasz Włodek - Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Certyfikacja wyrobów