Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Prowadzone są w dyscyplinach naukowych takich jak: inżynieria materiałowa, metalurgia oraz inżynieria produkcji, w których Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Ramowy program studiów
Inżynieria materiałowa  stacjonarne (pdf, 421 KB)
niestacjonarne (pdf, 420 KB)
Metalurgia
stacjonarne (pdf, 420 KB)
niestacjonarne (pdf, 420 KB)
Inżynieria produkcji stacjonarne (pdf, 418 KB)
niestacjonarne (pdf, 418 KB)
Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
prof. dr hab. inż. Leszrk Blacha
p. 246, tel.: 32 603 4276
email: Leszek.Blacha@polsl.pl

Obsługa administracyjna
Ewa Cieśla
p. 126 , tel. 32 603 4490
email: Ewa.Ciesla@polsl.pl

Rekrutacja
Aby starać się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej konieczne jest ukończenie, ze średnią ocen nie niższą niż 4.0, studiów II stopnia (poziom magisterski) na kierunku zbieżnym z dyscypliną naukową, w ramach której kandydat chce podjąć studia doktoranckie. Proces rekrutacji odbywa się wspólnie ze studiami I i II stopnia poprzez internetową stronę rekrutacji Politechniki Śląskiej.

Pliki do pobrania
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 zostaną podane po wydaniu przez JM Rektora stosownego zarządzenia
Kryteria kwalifikacji
pobierz (pdf, 99 KB)
Regulamin przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

pobierz (pdf, 415 KB)

Sprawozdanie ze studiów doktoranckich
pobierz (pdf, 21 KB)
Studia indywidualne
pobierz (pdf, 26 KB)
Zasady dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów
pobierz (pdf, 24 KB)
Karty przedmiotów
pobierz (zip, 7,3 MB)
Przydatne linki
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia_doktoranckie