SKN TECHNOMAT

Studenckie Koło Naukowe TECHNOMAT jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-badawczym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii zainteresowanych problematyką nowoczesnych technologii materiałów. Koło zostało zarejestrowane w 2013 roku. Celem jego działania jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania materiałów. Zadaniem koła jest aktywny udział studentów w realizacji procesu dydaktycznego poprzez:
poszerzanie zainteresowań naukowych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobywanej w toku studiów, nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych. Oprócz prowadzenia działalności naukowo-badawczej członkowie koła uczestniczyć będą w imprezach o charakterze kulturalnym i turystycznym.

Opiekunem SKN TECHNOMAT jest dr inż. Joanna Przondziono, pracownik Instytutu Technologii Metali, tel. 32 603 44 33, pokój 143.

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w pracach Studenckiego Koła Naukowego TECHNOMAT!
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SKN_TECHNOMAT