Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja, rok akademicki 2018/2019, semestr zimowy
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej prowadzi nabór na studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe.

Termin rozpoczęcia naboru: maj 2018 r.
Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną na stronie rekrutacji Politechniki Śląskiej (kliknij tutaj). Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres wimim_rekrutacja@polsl.pl

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek Specjalności na studiach stacjonarnych
Inżynieria materiałowa
 • Materiały konstrukcyjne
 • Metody badań i ocena jakości wyrobów
 • Kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Ochrona antykorozyjna materiałów
 • Obróbka cieplna i łączenie trwałe materiałów

Informatyka przemysłowa profil praktyczny

 • Komputerowe systemy przemysłowe
 • Programowanie komputerów
Inżynieria produkcji
 • Inżynieria odwrotna
 • Certyfikacja wyrobów
 • Lean Enterprise
Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych II stopnia
Makrokierunek: Informatyka przemysłowa
 • Inteligentne systemy przemysłowe
 • Programowanie komputerów
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych I stopnia
Inżynieria materiałowa specjalności zostaną podane wkrótce
Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności zostaną podane wkrótce


Przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia odbywają się na podstawie wyników matury oraz złożenia wymaganych dokumentów. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagane jest ukończenie przez kandydata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i posiadanie tytułu inżyniera. Warunkiem uruchomienia wymienionych specjalności jest zgłoszenie się minimum 20 kandydatów.

Szczegóły dot. kryteriów rekrutacji znajdują się na uczelnianej stronie rekrutacyjnej (kliknij tutaj).

Kierunki studiów podyplomowych
Lista kierunków zostanie ogłoszona na przełomie maja i czerwca 2018 r.

Biuro Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej
QRCode Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej znajduje się przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach, pokój 124. Tel. (32) 603 42 93.
E-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Biuro będzie otwarte w czasie trwania rekrutacji
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Śląskiej znajdują się na uczelnianej stronie rekrutacji.
28.3.2018 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja WIMiM