Plany zajęć, rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy
Kierunek: inżynieria materiałowa
Plik z planem zajęć
Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia


Katowice, studia stacjonarne II stopnia


Katowice, studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek: technologie metali Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia


Katowice, studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: metalurgia
Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia


Katowice, studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia


Katowice, studia stacjonarne II stopnia


Katowice, studia niestacjonarne I stopniaKatowice, studia niestacjonarne II stopnia


Makrokierunek: informatyka przemysłowa Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Katowice, studia stacjonarne I stopnia


Katowice, studia stacjonarne II stopnia


Katowice, studia niestacjonarne II stopnia


Studia podyplomowe Plik z planem zajęć Wersja planu
(numer modyfikacji)
Data ostatniej zmiany
Lean Manufacturing 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plany zajęć